Hizmet Standartları

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1Yapı Kullanım izin Belgesi1- Yapı Ruhsatı, 2- SSK’dan ilişiksiz Belgesi, 3- Zabıta : Numarataj Yazısı, 4- Asansör Montaj Belgesi,(Projede asansör varsa) 5- Sığınak Raporu, 6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi, 7- Harç ve Ücretler, 8- Mal Sahipleri Taahhütnamesi, 9- Teknik Uygulama Sorumlularının uygunluk onayı, 10- İskân Dilekçesi.1 Saat
2Çap1- Aplikasyon Krokisi, 2- Tapu Fotokopisi, 3- Harç Makbuzu.1 Saat
3Kuşat Ruhsat işleri1- Kimlik Fotokopisi, 2- İkametgah, 3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, 4- 1 Adet Fotoğraf, 5- Ustalık Belgesi, 6- Kira Kontratı Fotokopisi, 7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü, 9- İtfaiye Raporu.8 Saat
4Cenaze, Defin1- Doktor Raporu, 2- Nüfus Kâğıdı, 3- Ölüm Belgesi.
5Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)1- Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi, ( muhtardan ) 2- Askerin eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- Askerin  nüfus cüzdanı örneği ( muhtardan ) 4- Askerin eşinin adına fakirlik kağıdı ( muhtardan ) 5- Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı fotokopisi, 6- Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi, 7- Tam kapaklı karton dosya ( kırtasiye ) 8- Evlenme cüzdanı (kendisi) 9- Nüfus müdürlüğünden Aile nüfus kaydı.5 Gün
6Nikâh işlemleri1- Nüfus Cüzdanı, 2- Nüfus Kayıt Örneği, 3- Evlenme Beyannamesi, 4- Fotoğraf, 5- Sağlık Raporu, 6- İzin Belgesi.1 Saat
7Yaz spor okulları
8İhale işlemleriİhale Dosyasına Bağlı olarak evrak istenmektedir.1 Saat
9Gelir tahsili işlemleriTahsilat Makbuzunda gün belirtilmektedir. Verilen ödeme günlerine göre tahsil edilmektedir.5 Dakika
10Giderlerin ödenmesi1-Fatura, 2- Harcama Pusulası, 3- Banka Hesap Numarası ,4- Vergi No veya Tc Kimlik No.30 Dakika
11Ölçü ve ayar işleri1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2- Terazinin Markası, 3- Terazi Çekeri, 4- Terazinin Kiloları, 5-Terazi Beyannamesi.5 Dakika
122. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları1- Dilekçi, 2- İkametgah, 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 4-Vergi Levhası, 5- Bağ-Kur Kaydı, 6- Kira Kontratosu veya Tapu Kaydı, 7- Esnaf Sicil Belgesi, 8- Ustalık Belgesi, 9- Yapı Kullanım İzin Belgesi, 10 -Vaziyet Planı, 11- İş Akım Şeması.15 Gün
13Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi1- Dilekçe
14Gıda Sicil BelgesiBelediyelerce Verilmemektedir.