Hizmet Standartları

SIRA NO VATANDAŞASUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Yapı Ruhsatı,

2- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,

3- Zabıta : Numarataj Yazısı,

4- Asansör Montaj Belgesi,(Projede asansör varsa)

5- Sığınak Raporu,

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi,

7- Harç ve Ücretler,

8- Mal Sahipleri Taahhütnamesi,

9- Teknik Uygulama Sorumlularının uygunluk onayı,

10- İskân Dilekçesi.

1 Saat
2 Çap 1- Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu.

1 Saat
3 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,

2- İkametgah,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- İtfaiye Raporu.

8 Saat
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

5 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 1- Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi, ( muhtardan )

2- Askerin eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Askerin  nüfus cüzdanı örneği ( muhtardan )

4- Askerin eşinin adına fakirlik kağıdı ( muhtardan )

5- Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,

7- Tam kapaklı karton dosya ( kırtasiye )

8- Evlenme cüzdanı (kendisi)

9- Nüfus müdürlüğünden Aile nüfus kaydı.

5 Gün
6 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 Saat
7 Yaz spor okulları
8 İhale işlemleri İhale Dosyasına Bağlı olarak evrak istenmektedir. 1 Saat
9 Gelir tahsili işlemleri Tahsilat Makbuzunda gün belirtilmektedir. Verilen ödeme günlerine göre tahsil edilmektedir. 5 Dakika
10 Giderlerin ödenmesi 1-Fatura,

2- Harcama Pusulası,

3- Banka Hesap Numarası

,4- Vergi No veya Tc Kimlik No.

30 Dakika
11 Ölçü ve ayar işleri 1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Terazinin Markası,

3- Terazi Çekeri,

4- Terazinin Kiloları,

5-Terazi Beyannamesi.

5 Dakika
12 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1- Dilekçi,

2- İkametgah,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Vergi Levhası,

5- Bağ-Kur Kaydı,

6- Kira Kontratosu veya Tapu Kaydı,

7- Esnaf Sicil Belgesi,

8- Ustalık Belgesi,

9- Yapı Kullanım İzin Belgesi,

10 -Vaziyet Planı,

11- İş Akım Şeması.

15 Gün
13 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi 1- Dilekçe
14 Gıda Sicil Belgesi Belediyelerce Verilmemektedir.