Yapı Kullanma İzin Belgesi

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bu belge bir apartmanın sadece bir kısım bağımsız bölümleri için verilmişse cins değişikliği yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)  İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yapı Kullanma İzin Belgesi İlgili Belediyeden Alınır. Ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) Alınabilmesi İçin Aşağıdaki Belgelerin Belediyeye İbraz Edilmesi Gerekir.

Kat Malikleri Eğer İlgili Binaya Daha Önce Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) Almamış İseler; Kendileri Açısından Kat Mülkiyetine Geçişte İlgili Tapu Müdürlüğüne Vermeleri Gereken Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) ‘nın Alımı İçinAşağıda Kırmızı ve Kalın Harflerle Yazılmış Olan Belgelerin Belediyeye Verilmesi Zorunludur.

 

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ (MAL SAHİBİNDEN)

2- TAPU ÖRNEĞİ  TAPU (TAPU SAHİBİNİN TC KİMLİK NOSU) (TAPU SAHİBİ FİRMA İSE EN YÜKSEK HİSSEYE SAHİP KİŞİNİN TC KİMLİK NOSU VE TİCARET SİCİL GAZETESİ) (VERGİ LEVHASI)

3- YAPI RUHSATI ÖRNEĞİ ( 5 SENEYİ GEÇMEMİŞ) ( BELEDİYEDEN ALINMIŞ OLAN)

4- VERGİ DAİRESİ İLİŞİK KESME BELGESİ (EK: 6) (VERGİ İLİŞİĞİ KESİLDİĞİNE DAİR BELGE) (VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK)

5-  SSK İLİŞİKSİZ BELGESİ (SSK İLİŞİK KESME BELGESİ (EK: 7)) (SSK İLİŞİĞİ KESİLDİĞİNE DAİR BELGE) (SSK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK)

6-  TELEKOM ANKASTRE RAPORU

7-  YAPI DENETİM İSKAN RAPORU – GEREKEN EKLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. – BU BELGELER YAPI DENETİM ŞİRKETİNDEN ALINACAKTIR.

a) FENNİ MESULLERCE YAPININ PROJELERİNE, FEN VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞINI BELİRTİR YAPI DENETİM FORMU

a1- TEKNİK RAPOR (YAPI DENETİMLİ DEĞİL İSE) (EK: 1)
a2-TAAHHÜTNAME (YAPI DENETİMLİ DEĞİL İSE) (EK: 2)

b) YAPI DENETİM KURULUŞUNUN “YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA YOKTUR TAAHHÜTNAMESİ” (EK: 4)

c)  YAPI DENETİM KURULUŞUNUN İŞ BİTİRME BELGESİ

d)  YAPI DENETİM DEFTERİ

e)  YAPI DENETİM SORUMLUSUNUN VE DENETÇİLERİNİN TC KİMLİK NOSU, ODA BELGE NOSU VE İKAMETGÂH ADRESLERİ

8- İŞ BİTİRİM BELGESİ (SIHHİ TESİSAT USTASININ ADI, SOYADI, İMZASINI İÇERİR)

9- ONAYLI PROJEDE VAR İSE SIĞINAK KOMİSYON RAPORU (…. İLÇESİ SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN “İSKÂNA ESAS SIĞINAK RAPORU” (EK: 3)) – SIĞINAK RAPORU ( SIĞINAK VAR İSE) (İLÇE SİVİL SAVUNMADAN ALINACAK)

10 – ………. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞININ “YANGINA UYGUNLUK KONTROLÜ” (EK: 5) – İTFAİYE ONAYI – ( YANGIN MERDİVENİ VAR İSE) Örneğin İstanbulda İBB İtfaiye Müdürlüğü Onayı )

11-  İLGİLİ SU VE KANALİZASYON DAİRESİNDEN  KANALİZASYON HATTINA BAĞLI OLUP OLMADIĞINA DAİR YAZI – (ONAY)(Örneğin İstanbulda İSKİ ONAYI , Beylikdüzü İlçesi ise İSKİ- 3. Kanal Bölge Şefliğinden Alınacak Onay)

12 – YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ HİZMET BEDELİ 

13 – İŞLETME BELGESİ

14 – ZEMİN ETÜD RAPORU(YAPI RUHSATI ………… OSB MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMAMIŞSA)

15-  ASANSÖR VAR İSE ASANSÖR RUHSATI – RUHSAT MEVCUT İSE ASANSÖR YILLIK MUAYENESİ TAMAM OLMALIDIR.

Asansör Yıllık Muayenesinin Tamam Olması İçin Gerekli Evraklar İse;

a) Asansör Ruhsat Fotokopisi
b) Bakım Sözleşmesi ( Bakım Yapan Firma İle Yöneticilik Arasında Yapılan Sözleşme)
c) Bakımcı Firma Belgesi ( Bakım Yapan Firmanın Bakımcı Belgesi Olup Kendilerinin Bu Belgesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Onayı Olması Gerekir)
d) 2 Adet Asansör Muayene Raporu ( Bu Rapor Örneğine Sitemizden veya İlgili Belediyeden Ulaşabilirsiniz.)

Asansör Ruhsatı Yok İse ; Asansör Ruhsatı İlgili Belediyeden Alınacaktır. Ancak Ruhsatı Olmayan Asansör İçin Belediyeye Aşağıdaki Belgelerin Verilmesi Gerekir.

a) Asansör Projesi (İmalatçısından Alınarak Belediyeye Verilecek.)
b) Onaylı Bir Kuruluştan AT Tip İnceleme Belgesi ( Bu Belge CE Belgesi – H Modülü …  Açısından Alınacaktır) (Bu Belgede Belediyeye Verilecektir.

Ruhsatı Belediyeden Daha Önce Alınmış Olan Asansörlere Ait İse Asansör Yıllık Muayeneleri Yapılmış Olacaktır.

16-  ASANSÖR VAR İSE ASANSÖRE AİT  BELEDİYE MAKİNE RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN ONAY –  İLGİLİ BELEDİYE MAKİNE RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAKTIR.

17-  İSKAN HARÇ MAKBUZU – İLGİLİ BELEDİYENİN GELİRLER SERVİSİNDEN ALINACAKTIR.

18- MAKİNE RUHSAT HARÇ MAKBUZU – İLGİLİ BELEDİYENİN GELİRLER SERVİSİNDEN ALINACAKTIR.

19– MİMARİ PROJE MÜELLİFİNİN TC KİMLİK NUMARALARI

20– MÜTEAHHİT İÇİN İSTENEN BELGELER

A) MÜTEAHHİDİN ODA KAYIT BELGESİ (TARİH VE BELGE NOSU YAZILI OLACAK)
B) MÜTEAHHİDİN VERGİ LEVHASI
C) SİGORTA SİCİL NOSU
D) TİCARET SİCİL GAZETESİ
E) EN YÜKSEK HİSSEYE SAHİP KİŞİNİN TC KİMLİK NOSU

Bilgi İçin 361 20 20 yi arayabilirsiniz.