Nikah İşlemleri

EVLENDİRME MEMURLUĞU

GEREKLİ EVRAKLAR ŞUNLARDIR;

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Uğurludağ Nüfus Müdürlüğü veya bağlı olduğunuz nüfus Müdürlüğünden getirilecektir.

SAĞLIK RAPORU

Sağlık raporu formu Uğurludağ Belediyesi nikah memurluğundan resimli olarak alınacak, belirtilen yerler dışında alınan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.

EVLENME BEYANNAMESİ

– Evlenme beyannameleri pilot veya dolma kalemle okunaklı şekilde doldurulacaktır. Silinti ve kazıntı yapılmayacaktır.
– Medeni hal kısmı bekar için Bekar, boşanmış için Boşanmış, dullar için Dul yazılacaktır.
– Boşanmış bayanlar 300 gün geçmedikçe evlenemezler. Süreyi kısaltmak için Aile Mahkeme­lerinden 300 günlük iddet Müddet süresinin kaldırılması kararını getirecektir.
– Beyannamelere TC Kimlik numaraları (on bir haneli rakam) mutlaka yazılacaktır.
– Kişilere ait bilgiler kısaltılmadan yazılacaktır.
– Beyannameler muhtara fotoğraflı olarak onaylatılacaktır.

EVLENME YAŞI

19 Yaşından gün alan Kız ve Erkek kendi rızasıyla, 18 yaşından gün alan Kız ve Erkek anne ve babasının rızasıyla, 17 yaşından gün alan Kız ve Erkek mahkeme kararıyla evlenebilirler. Rıza belgesi kısmına anne ve baba Evlendirme Memurluğunda imza atacaklar.

NÜFUS CÜZDANI

Nüfus cüzdanları fotoğraflı olup, aslı ve arkalı önlü fotokopileriyle birlikte müracaat esnasında getirilecektir. Nüfus cüzdanlarında bekar, boşanmış veya dul ibaresi bulunacaktır. Cüzdanlarında evli ibaresi bulunanlar kimliklerini değiştirip gelecektir.

2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

Evlendirme yönetmeliği kuralına uygun (Baş örtülü fotoğraflar alın ve çene açıkta kalmak suretiyle kabul edilecektir. Resmi kıyafetle çektirilen fotoğraflar ve fotokopi fotoğrat1ar kabul edilmeyecektir) fotoğrafların son üç ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı oldukları ülke Büyük elçiliklerinden Bekarlık belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi) alacaklardır. Dış İşleri Bakanlığından tasdik ettirilecektir.

EVLENME İZİN BELGESİ

Uğurludağ’ da ikamet etmeyen çiftler ikamet ettikleri Belediye Evlendirme Memurluklarından Evlenme İzin Belgesi alacaklardır.

KIZLIK SOYADI

Medeni Kanunun 187. Maddesi gereğince evlendikten sonra soyadını kullanmak isteyen bayanlar memurluğumuzca verilen dilekçeyi dolduracaktır