İşyeri Açma İzin Belgesi

( Umuma Açık Yerler İçin) Evraklar Listesi
– Yapı Kullanma İzin Belgesi Fotokopisi
– Tapu Fotokopisi
– Kira Kontratı Fotokopisi
– Kat Malikleri İzni (Tapu Sahiplerinin Noter Tasdikli Dükkan İçin %51 Mesken İçin %100)
– Oda Kaydı
– İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
– Ticaret Gazetesi Fotokopisi (Şirketler İçin)
– Mesul Müdür Sözleşmesi (Şirketler İçin)
– Mali Sorumluluk Sigortası
– İkametgah İlmuhaberi
– Nufus Cüzdanı Fotokopisi
– İşyeri Krokisi (Dükkan Mahalli)
– Yerleşim Planı (Dükkan İçin)
– Ç.T.V. Makbuzu Fotokopisi
– İlan Reklam Kartı Fotokopisi
– Vergi Levhası Fotokopisi
– Naylon Kapaklı Dosya
– Adet Fotoğraf (Şahıs İçin)

OLMASI GEREKENLER

 Yükseklik  Genişlik
Kahvehane 3.50 m  80 m2
İnternet  3.50 m. 60 m2
Kafeterya 3.50 m. 100 m2

 

ÖNEMLİ NOT:
İstenilen evrak müracaat tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde tamamlanmazsa DOSYA, İPTAL için ENCÜMEN’’e gönderilir.Bilgi İçin 361 20 20 yi arayabilirsiniz.

( GENEL ) Evraklar Listesi
– Yapı Kullanma İzin Belge Fotokopisi
– Tapu Fotokopisi
– Kira Kontrat Fotokopisi
– Kat malikleri İzni (Tapu Sahiplerinden Noter Tasdikli)
– Oda kaydı
– İmza Sirküleri
– Ticaret Gazetesi
– Ölçü Ayar Belgesi
– Ustalık Belgesi – Satış Elemanı Belgesi
– Mali Sorumluk Sigortası ( Oto Galeri İçin)
– LPG’li Araç Taah. ( Oto Galeri İçin)
– Emlak Müşavirliği Belgesi (Emlakçı İçin)
– Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi
– İlan Reklam Kartı Fotokopisi
– Vergi Levhası Fotokopisi
– Naylon Kapaklı Dosya
– Adet Fotoğraf (Şahıs İçin)

( G.S.M. İmalathaneler ) Evraklar Listesi
– Yapı Kullanma İzin Belge Fotokopisi
– Tapu Fotokopisi
– Kira Kontrat Fotokopisi
– İmza Sirküleri
– Ticaret Gazetesi Fotokopisi (Şirketler İçin)
– Oda kaydı
– Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi
– İlan Reklam Kartı Fotokopisi
– Vergi Levhası Fotokopisi
– G.S.M. Başvuru Dilekçesi
– Sorumlu Müdür Sözleşmesi
– İş Akış Şeması
– Yerleşim Planı
– Malzeme Analizi ve Dökümü
– Emisyon İzni (Sağlık Bakanlığından)
– Motor Gücü Ruhsatı
– Kapasite Raporu
– Naylon Kapaklı Dosya
– 3 Adet Fotoğraf (Şahıs İçin)