Su Abonelik İşlemleri

Yeni Su Aboneliği

İŞLEM ADIMLARI

1. Abone İşleri Daire Başkanlığının ilgili bölümüne başvurulur.
2. Sistemden çıktısı alınan basılı dilekçe aboneye imzalatılır.
3. Abonelik için başvurulan adrese keşif yapılarak tesisatın uygunluğunun kontrolü yapılır ve tahmini keşif bedeli hesaplanır.
4. Keşif işleminden sonra, ilgili Şube Müdürlüğüne gidilir, tahmini keşif bedeli ödenerek abonelik sözleşmesi imzalanır.
5. Keşif bedelinin yatırılmasından sonra satın aldığı su sayacını, bağlı bulunduğu Şube Müdürlüğüne fatura ve garanti belgesi ile teslim eder.
6. Abonece satın alınan sayaç teknik ekipler tarafından adresine takılarak abonenin suyu açılır.
7. Suyun açılması ile birlikte kesin hesap çıkarılır. Tahmini keşif bedeli ile kesin hesap arasında oluşabilecek fark abonenin ilk tüketim bildirimine yansıtılır.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

1. Başvuru Dilekçesi
2. TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)
Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)
3. Oturma Raporu ( Yapı Kullanma İzin Belgesi ) Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
4. Su bağlanılacak bina inşaat ise İnşaat Ruhsatı Fotokopisi (Aslı Görülecektir)
5. Numarataj Belgesi veya Krokisi Fotokopisi (Aslı Görülecektir)